Classification and classification version details
1.2.246.537.6.241
THL - Mikrobinimikkeistö
Selected version
THL - Mikrobinimikkeistö 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.241
THL - Mikrobinimikkeistö
Codes
No
THL
No
Yes
No
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
https://thl.fi/aiheet/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/mikrobiluettelo
F
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/mikrobiluettelo

Käyttötarkoitus: THL - Mikrobinimikkeistöä käytetään terveydenhuollon palveluissa ja tietojärjestelmissä mikrobien yksilöintiin. Mikrobien yksilöintiä tarvitaan mm. tartuntatauti-ilmoituksissa ja laboratoriopyynnöissä ja -vastauksissa. Lisätietoja tietosisällöstä THL:n sivulta..

Vastuutaho: THL/Terveysturvallisuusosasto

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.