Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.346
Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Elektroniskt recept/Blankett -Information och samtycke i samband med gränsöverskridande recept
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.346
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus:Lomakerakennetta Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus käytetään Kanta-palveluissa kirjattaessa terveydenhuollon asiakkaalle annettava informointi Rajat ylittävä resepti -palvelusta sekä asiakkaan antama suostumus hänen reseptitietojensa luovutukseen Reseptikeskuksesta toiseen EU-maahan lääkkeiden toimittamista varten. Samalla lomakkeella voidaan tehdä myös aikaisemmin annetun suostumuksen peruuttaminen.

Användningsändamål: Blankettstrukturen Elektroniskt recept/Blankett  -Information och samtycke i samband med gränsöverskridande recept används i Kanta-tjänsterna för att registrera att en kund inom hälso- och sjukvården har getts information om tjänsten Gränsöverskridande recept och för att registrera en kunds samtycke till att receptuppgifter får lämnas ut från Receptcentret till ett annat EU-land för expediering av läkemedel. Samma blankett kan också användas för att återkalla ett tidigare samtycke.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Version details
Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus (Default version)
epSOS/Lomake - Informointi ja suostumus 2013
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.346.20180901
Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus
Strict
Status ImageActive
Active
01.06.2013 - 31.12.2099
18.10.2018 14:37 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj