Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.346
Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus
Selected version
Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.346
Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
Elektroniskt recept/Blankett -Information och samtycke i samband med gränsöverskridande recept

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

1.2.246.537.6.12.2002.346
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus:Lomakerakennetta Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus käytetään Kanta-palveluissa kirjattaessa terveydenhuollon asiakkaalle annettava informointi Rajat ylittävä resepti -palvelusta sekä asiakkaan antama suostumus hänen reseptitietojensa luovutukseen Reseptikeskuksesta toiseen EU-maahan lääkkeiden toimittamista varten. Samalla lomakkeella voidaan tehdä myös aikaisemmin annetun suostumuksen peruuttaminen.

Användningsändamål: Blankettstrukturen Elektroniskt recept/Blankett  -Information och samtycke i samband med gränsöverskridande recept används i Kanta-tjänsterna för att registrera att en kund inom hälso- och sjukvården har getts information om tjänsten Gränsöverskridande recept och för att registrera en kunds samtycke till att receptuppgifter får lämnas ut från Receptcentret till ett annat EU-land för expediering av läkemedel. Samma blankett kan också användas för att återkalla ett tidigare samtycke.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.