Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1236
Sosiaalihuolto - Erityisopetuksen toteutuspaikka
Selected version
Sosiaalihuolto - Erityisopetuksen toteutuspaikka 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1236
Sosiaalihuolto - Erityisopetuksen toteutuspaikka
Codes
No
THL
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

F

Luokituksen kuvaus: Erityisopetuksen toteutuspaikka -luokitus kuvaa oppilaan erityisopetuksen järjestämisen opetusryhmää ja -paikkaa. Erityisopetus on opetusta, jota annetaan erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tai opiskelijalle oppimisen tukemiseksi. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa tietokomponentissa opetus ja asiakasasiakirjassa sosiaalinen selvitys. Luokitus perustuu perusopetuslain 1998/628 17 §:ään.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.