Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.322
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
Selected version
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja (Default version)
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20121203
1.2.246.537.6.12.2002.322
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto
1.2.246.537.6.12.2002.322
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirjalla täydennetään Kanta-arkistossa olevaa luovutuslokia, jos luovutuksia on tehty ohi Kanta-arkiston. Asiakirjassa yksilöidään luovutettujen asiakirjojen OID-tunnisteet tai luovutetut näkymät sekä luovutustapa.

Användningsändamål: eArkiv/Blankett – Handling som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter används för att komplettera den utlämningslogg som finns i Kanta-arkivet, ifall uppgifterna lämnats ut vid sidan om Kanta-arkivet. I handlingen specificeras OID-koderna för de handlingar som lämnats ut eller de vyer som lämnats ut samt utlämningssättet.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Ansvarig aktör: FPA, Kanta-tjänsterna

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.