Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.322
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
Selected version
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20121203 (Default version)
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
1.2.246.537.6.12.2002.322
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
Codes
Yes
THL
No
Yes

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.12.2002.322
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirjalla täydennetään Kanta-arkistossa olevaa luovutuslokia, jos luovutuksia on tehty ohi Kanta-arkiston. Asiakirjassa yksilöidään luovutettujen asiakirjojen OID-tunnisteet tai luovutetut näkymät sekä luovutustapa.

Användningsändamål: eArkiv/Blankett – Handling som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter används för att komplettera den utlämningslogg som finns i Kanta-arkivet, ifall uppgifterna lämnats ut vid sidan om Kanta-arkivet. I handlingen specificeras OID-koderna för de handlingar som lämnats ut eller de vyer som lämnats ut samt utlämningssättet.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Ansvarig aktör: FPA, Kanta-tjänsterna

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.