Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.322
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.322
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirjalla täydennetään Kanta-arkistossa olevaa luovutuslokia, jos luovutuksia on tehty ohi Kanta-arkiston. Asiakirjassa yksilöidään luovutettujen asiakirjojen OID-tunnisteet tai luovutetut näkymät sekä luovutustapa.

Användningsändamål: eArkiv/Blankett – Handling som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter används för att komplettera den utlämningslogg som finns i Kanta-arkivet, ifall uppgifterna lämnats ut vid sidan om Kanta-arkivet. I handlingen specificeras OID-koderna för de handlingar som lämnats ut eller de vyer som lämnats ut samt utlämningssättet.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Ansvarig aktör: FPA, Kanta-tjänsterna

Version details
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20121203 (Default version)
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.322.20121203
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20121203
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2013 - 31.12.2099
25.11.2016 15:32 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj