Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.322
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja
Koodisto
Kyllä
THL
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.322
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto/Lomake – Luovutusilmoitusasiakirjalla täydennetään Kanta-arkistossa olevaa luovutuslokia, jos luovutuksia on tehty ohi Kanta-arkiston. Asiakirjassa yksilöidään luovutettujen asiakirjojen OID-tunnisteet tai luovutetut näkymät sekä luovutustapa.

Användningsändamål: eArkiv/Blankett – Handling som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter används för att komplettera den utlämningslogg som finns i Kanta-arkivet, ifall uppgifterna lämnats ut vid sidan om Kanta-arkivet. I handlingen specificeras OID-koderna för de handlingar som lämnats ut eller de vyer som lämnats ut samt utlämningssättet.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Ansvarig aktör: FPA, Kanta-tjänsterna

Luokituksen versiot
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20121203 (Oletusversio)
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20161001 (Tuotantoversio 10/2017)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.322.20121203
eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20121203
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2013 - 31.12.2099
25.11.2016 15:32 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj