Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3
Kuntaliitto - Laboratoriotutkimusnimikkeistö
Codes
No
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet – Nomenklatur för laboratorieundersökningar
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/laboratoriotutkimusnimikkeisto/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Kuntaliitto - Laboratoriotutkimusnimikkeistö on tarkoitettu potilaan hoidosta vastaavan lääkärin ja laboratoriotutkimuksia tekevän yksikön väliseksi yhteiseksi luokitukseksi, jota käytetään  terveydenhuollon palveluissa ja tietojärjestelmissä. Nimikkeistö yhtenäistää laboratoriotutkimusten pyyntö- ja vastauskäytäntöä sekä tilastointia. Valtakunnallisesti yhtenäinen nimikkeistö muodostaa perustan myös sähköiselle tiedonsiirrolle ja potilastietojen hyödyntämiselle yli organisaatiorajojen. Nimikkeistö kattaa kliinisen kemian, kliinisen fysiologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen neurofysiologian, genetiikan ja patologian laboratoriotutkimukset.

Vastuutaho: Kuntaliitto

Användningsändamål: Kommunförbundet – Nomenklaturen för laboratorieundersökningar är avsedd att vara en gemensam klassifikation för den läkare som ansvarar för patientens vård och den enhet som utför undersökningen. Klassifikationen används i tjänster och informationssystem inom hälso- och sjukvården. Nomenklaturen ger en enhetlig praxis för begäran och svar av laboratorieundersökningar samt statistikföringen av dessa. Denna nationellt enhetliga nomenklatur utgör också grunden för elektronisk dataöverföring och användning av patientuppgifter över organisationsgränserna. Nomenklaturen omfattar laboratorieundersökningar inom klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi, genetik och patologi.

Version details
Laboratoriotutkimusnimikkeistö (Default version)
Laboratoriotutkimusnimikkeistö 2005
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3.2006
Laboratoriotutkimusnimikkeistö
Status ImageActive
Active
01.01.2004 - 31.12.2030
01.07.2022 15:43 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj