Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40034
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi
Selected version
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi (Default version)
1.2.246.537.5.40034
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi
Codes
Yes
HL7
No
Yes
No
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa ilmaisemaan, millaisesta riskitiedosta on kyse. Koodistolla kirjataan tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa riskin potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai ympäristölle tai joilla ilmaistaan potilasta hoitaville henkilöille, että potilasta täytyy mahdollisesti hoitaa poikkeavalla tavalla.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.