Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40034
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi
Selected version
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi (Default version)
1.2.246.537.5.40034
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi
Codes
Yes
HL7
No
Yes

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: THL - Riskitiedon tyyppi -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa ilmaisemaan, millaisesta riskitiedosta on kyse. Koodistolla kirjataan tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa riskin potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai ympäristölle tai joilla ilmaistaan potilasta hoitaville henkilöille, että potilasta täytyy mahdollisesti hoitaa poikkeavalla tavalla.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.