Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1231
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluoikeus
Selected version
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluoikeus 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1231
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluoikeus
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård – Uppehållsrätt för utlänning
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluoikeus -luokitusta käytetään kuvaamaan ulkomaalaisen henkilön oleskeluoikeuden luonnetta myönnettävien oleskelulupatyyppien perusteella. Luokitus erittelee oleskelulupatyyppejä kahdelta kannalta: yhtäältä ulkomaalaislain 301/2004 34 §:n mukaisen oleskelun luonteen kannalta, jolloin lupaviranomainen merkitsee oleskelun luonteen kirjaintunnuksella ulkomaalaiselle annettavaan oleskelulupakorttiin, ja toisaalta ulkomaalaislain 301/2004 161 §:n tai 162 §:n mukaisen oleskelukortin voimassaolon kannalta tapauksissa, joissa oleskelukortti myönnetään EU-kansalaisen perheenjäsenelle, joka ei itse ole Euroopan Unionin kansalainen. Sosiaalihuollossa luokitusta käytetään asiakirjassa kotoutumisen edistämisen alkuarvio.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård ¿ Uppehållsrätt för utlänning används för att beskriva typen av uppehållsrätt som en utländsk person har på basis av typen av uppehållstillstånd. Klassificeringen delar in typerna av uppehållstillstånd enligt två olika kriterier: å ena sidan uppehållsrättens karaktär enligt vad som avses i 34 § i utlänningslagen (301/2004), vilket tillståndsmyndigheten anger med en bokstav i uppehållskortet, och å andra sidan enligt giltighetstiden för uppehållskortet enligt vad som avses i 161 § eller 162 § i utlänningslagen (301/2004). Det sistnämnda används när uppehål

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.