Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1210
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji (Default version)
1.2.246.537.6.1210
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Typ av utkomststöd

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji -luokitusta käytetään päätöksessä täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta kuvaamaan, kumpaa toimeentulotuen lajia päätös koskee. Luokitusta voidaan käyttää myös hallinnollisessa kirjanpidossa ja tilastoinnissa. 
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av utkomststöd används i beslut om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för att beskriva vilkendera typen av utkomststöd beslutet gäller. Klassificeringen kan också användas i den administrativa bokföringen och statistikföringen. 
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.