Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1210
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji (Default version)
1.2.246.537.6.1210
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård - Typ av utkomststöd

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji -luokitusta käytetään päätöksessä täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta kuvaamaan, kumpaa toimeentulotuen lajia päätös koskee. Luokitusta voidaan käyttää myös hallinnollisessa kirjanpidossa ja tilastoinnissa. 
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av utkomststöd används i beslut om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för att beskriva vilkendera typen av utkomststöd beslutet gäller. Klassificeringen kan också användas i den administrativa bokföringen och statistikföringen. 
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.