Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1210
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Typ av utkomststöd
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji -luokitusta käytetään päätöksessä täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta kuvaamaan, kumpaa toimeentulotuen lajia päätös koskee. Luokitusta voidaan käyttää myös hallinnollisessa kirjanpidossa ja tilastoinnissa. 
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av utkomststöd används i beslut om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för att beskriva vilkendera typen av utkomststöd beslutet gäller. Klassificeringen kan också användas i den administrativa bokföringen och statistikföringen. 
Version details
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1210.2011
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen laji
Status ImageActive
Active
11.01.2011 - 31.12.2099
04.12.2019 15:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj