Classification and classification version details
1.2.246.537.6.602
AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy
Selected version
AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy (Default version)
1.2.246.537.6.602
AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy
Codes
No
THL
No
Yes
No
AR/YDIN - Orsak till att en hälsouppgift avslutas

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa kuvaamaan diagnoosien ja riskien päättymisen syytä.

Användningsändamål: AR/YDIN - Orsak till att en hälsouppgift avslutas -kodverket används för strukturerade anteckningar i patientjournaler inom hälso- och sjukvården, i Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten för att beskriva orsaken till att diagnoser och risker avslutas.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.