Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.602
AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:AR/YDIN - Orsak till att en hälsouppgift avslutas
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa kuvaamaan diagnoosien ja riskien päättymisen syytä.

Användningsändamål: AR/YDIN - Orsak till att en hälsouppgift avslutas -kodverket används för strukturerade anteckningar i patientjournaler inom hälso- och sjukvården, i Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten för att beskriva orsaken till att diagnoser och risker avslutas.

Version details
AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.602.2013
AR/YDIN - Terveystiedon päättymisen syy
Status ImageActive
Active
01.06.2013 - 31.12.2099
06.10.2020 11:38 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj