Classification and classification version details
1.2.246.537.6.601
AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi
Selected version
AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.601
AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
No
AR/YDIN - Typ av åtgärd

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan potilaalle tehdyn toimenpiteen tyyppiä, suuruutta tai vaativuutta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodverket AR/YDIN - Typ av åtgärd används i strukturerade patientjournaler inom hälso- och sjukvården för att beskriva typen, omfattningen eller kravnivån för en åtgärd som utförts på patienten.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.