Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.601
AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:AR/YDIN - Typ av åtgärd
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan potilaalle tehdyn toimenpiteen tyyppiä, suuruutta tai vaativuutta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodverket AR/YDIN - Typ av åtgärd används i strukturerade patientjournaler inom hälso- och sjukvården för att beskriva typen, omfattningen eller kravnivån för en åtgärd som utförts på patienten.

Version details
AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi 2013 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.601.2013
AR/YDIN - Toimenpiteen tyyppi 2013
Status ImageActive
Active
01.06.2013 - 31.12.2099
14.01.2021 15:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj