Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1228
THL - Yritysmuoto
Selected version
THL - Yritysmuoto 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1228
THL - Yritysmuoto
Codes
No
THL
No
Yes
No

3 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2014 käytettävä koodisto

F

THL - Yritysmuoto -luokitus ryhmittelee suomalaisia yritystoiminnan muotoja. Sosiaalihuollossa luokitusta käytetään laskettaessa yrittäjän tuloja ja varallisuutta toimeentulotuen, sosiaalisen luototuksen tai palveluun liittyvän asiakasmaksun määrittämisen yhteydessä. Luokitus on osa sosiaalihuollon asiakastietomallin Yritys-tietokomponenttia.

Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa ja taloudellista hyötyä tavoittelevaa toimintaa. Yritysmuoto määrätään yritykselle sitä perustettaessa tai sen toimintaa muutettaessa.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.