Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1227
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvården - Bevisning av faderskap
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen -luokitusta käytetään kuvaamaan lastenvalvojan tekemään isyyden selvittämiseen tai oikeusgeneettiseeen isyystutkimukseen perustuvaa näkemystä miehen isyydestän. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Isyyden selvittämispöytäkirja.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvården - Bevisning av faderskap används för att beskriva synen på mannens faderskap utifrån en faderskapsutredning som barnatillsyningsma nen gjort eller utifrån en rättsgenetisk faderskapsundersökning. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i klienthandlingen Protokoll över faderskapsutredning.

Version details
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen 2012 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1227.2012
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen 2012
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
05.09.2019 14:18 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj