Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1227
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen
Selected version
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1227
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvården - Bevisning av faderskap
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen -luokitusta käytetään kuvaamaan lastenvalvojan tekemään isyyden selvittämiseen tai oikeusgeneettiseeen isyystutkimukseen perustuvaa näkemystä miehen isyydestän. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Isyyden selvittämispöytäkirja.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvården - Bevisning av faderskap används för att beskriva synen på mannens faderskap utifrån en faderskapsutredning som barnatillsyningsma nen gjort eller utifrån en rättsgenetisk faderskapsundersökning. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i klienthandlingen Protokoll över faderskapsutredning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.