Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1226
Sosiaalihuolto - Parisuhteen laji
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Typ av parförhållande
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Parisuhteen laji -luokitusta käytetään kuvaamaan samassa taloudessa yhdessä vakinaisesti asuvien aikuisten henkilöiden välistä parisuhdetta sekä heidän välistään oikeudellista suhdetta. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa Parisuhde-tietokomponentissa ja se täydentää Siviilisääty-luokitusta kuvaamalla tosiasiallista parisuhdetta.

Luokitus perustuu Väestörekisterikeskuksessa laadittuun Liiton laji -luokitukseen, johon on tässä luokituksessa lisätty Avoliitto-koodi.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Typ av parförhållande används för att beskriva parförhållandet och den juridiska relationen mellan två vuxna personer som bor stadigvarande i samma hushåll. Klassificeringen används i datakomponenten Parförhållande i socialvårdens klientdatamodell och den kompletterar klassificeringen Civilstånd genom att beskriva det faktiska parförhållandet.

Klassificeringen bygger på klassificeringen Typ av förhållande som framtagits av Befolkningsregistercentralen. Denna klassificering har här utökats med koden Samboförhållande.

Version details
Sosiaalihuolto - Parisuhteen laji 2012 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1226.2012
Sosiaalihuolto - Parisuhteen laji 2012
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
26.03.2017 08:20 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj