Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.600
THL - Lääkehoidon muutoksen syy
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Orsak till ändrad läkemedelsterapi
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Lääkkeen muutoksen syy -luokitusta käytetään lääkemerkinnässä, sähköisessä reseptissä ja Tiedonhallintapalvelun lääkityslistalla ilmaisemaan potilaan lääkkeen käytön muutoksen syytä sekä reseptin korjauksen, mitätöinnin ja uudistamiskiellon syytä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Orsak till ändrad läkemedelsterapi används i läkemedelsmärkningen, elektroniska recept och Informationshanteringstjänstens medicineringslista för att uttrycka orsaken till ändringen av patientens användning av ett läkemedel samt orsaken till att ett recept korrigeras, annulleras eller förbjuds att förnyas.

Ansvarig aktör: THL

Version details
THL - Lääkehoidon muutoksen syy 2013 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.600.2013
THL - Lääkehoidon muutoksen syy 2013
Status ImageActive
Active
01.01.2013 - 31.12.2099
07.05.2017 11:14 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj