Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1220
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala
Selected version
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1220
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård – Omfattningen av avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lapsen huolto¬, asumis-¬ ja tapaamisoikeussopimuksen ala -luokitusta käytetään kuvaamaan lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen vaikutusalaa. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Luokitusta voidaan hyödyntää valtakunnallisessa lapsen elatus ja huolto -tilastoinnissa.

Vanhemmat tekevät sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta esimerkiksi erotilanteessa tai asuessaan avoliitossa.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Omfattningen av avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt används för att beskriva omfattningen av ett avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt som gäller ett barn. Klassificeringen används i klienthandlingen Avtal om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt inom socialvårdens klientdatamodell. Klassificeringen kan användas för den riksomfattande statistiken Underhåll och vårdnad om barn.

Föräldrar ingår avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt avseende barn till exempel vid skilsmässa eller om de bor i ett samboförhållande.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.