Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1220
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Omfattningen av avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lapsen huolto¬, asumis-¬ ja tapaamisoikeussopimuksen ala -luokitusta käytetään kuvaamaan lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen vaikutusalaa. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Luokitusta voidaan hyödyntää valtakunnallisessa lapsen elatus ja huolto -tilastoinnissa.

Vanhemmat tekevät sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta esimerkiksi erotilanteessa tai asuessaan avoliitossa.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Omfattningen av avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt används för att beskriva omfattningen av ett avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt som gäller ett barn. Klassificeringen används i klienthandlingen Avtal om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt inom socialvårdens klientdatamodell. Klassificeringen kan användas för den riksomfattande statistiken Underhåll och vårdnad om barn.

Föräldrar ingår avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt avseende barn till exempel vid skilsmässa eller om de bor i ett samboförhållande.

Version details
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala 2012 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1220.2012
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala 2012
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
21.05.2017 17:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj