Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.1221
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Serviceuppgift
Luokituksen peruste:

7 Sosiaalihuollon Kanta-liittymisessä ensimmäisessä vaiheessa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä -luokitus on tarkoitettu käytettäväksi asiakastietojärjestelmissä kuvaamaan sitä palvelutehtävää, jonka järjestämisen yhteydessä asiakirja on syntynyt. Palvelutehtävä on laissa tai asetuksessa kunnalle annettu tehtävä sosiaalipalvelujen ja niihin kuuluvan taloudellisen tuen järjestämiseksi. Palvelutehtävä on arkistolaitoksen määräyksen (Sähke2) mukaisesti pakollinen metatieto. Palvelutehtävä toimii hakuparametrina, henkilörekisterin muodostumisen perusmäärityksenä ja käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan attribuuttina.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Serviceuppgift är avsedd att användas i klientdatasystemen för att beskriva den serviceuppgift inom vilken ett dokument har uppstått. En serviceuppgift är ett uppdrag att anordna socialvård och därmed sammanhängande ekonomiskt stöd som kommuner har enligt lag eller förordning. Serviceuppgiften utgör obligatorisk metadata enligt arkivverkets bestämmelse (Sähke2). Serviceuppgiften fungerar som sökparameter, som konfigureringsdata för personregister och som attribut för användarrättigheter och tillträdeskontroll.

Luokituksen versiot
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä (Oletusversio)
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.1221.201601
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.12.2011 - 31.12.2099
28.11.2018 16:38 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj