Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1222
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård-Social service
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan sitä sosiaalipalvelua, jonka antamisen yhteydessä asiakirja on syntynyt. Luokitusta hyödynnetään Kanta-palveluissa lisätietona käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan määrittelyissä. Luokituksella yhdenmukaistetaan sosiaalihuollon palvelujen kuvaamista yleisten palvelutyyppien avulla.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Socialservice används i socialvårdens klientdatasystem och i Kanta tjänster för att beskriva socialservice i samband med vilken ett dokument har uppstått. Klassificeringen används i Kanta som tilläggsuppgift för användarrättigheter och tillträdeskontroll. Klassificeringen består av generella servicetyper som harmoniserar beskrivningarna av servicen inom socialvården.

Version details
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut (Default version)
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut 2011
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1222.201601
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut
Status ImageActive
Active
01.12.2011 - 31.12.2099
10.09.2020 15:35 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj