Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.1222
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård-Social service
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan sitä sosiaalipalvelua, jonka antamisen yhteydessä asiakirja on syntynyt. Luokitusta hyödynnetään Kanta-palveluissa lisätietona käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan määrittelyissä. Luokituksella yhdenmukaistetaan sosiaalihuollon palvelujen kuvaamista yleisten palvelutyyppien avulla.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Socialservice används i socialvårdens klientdatasystem och i Kanta tjänster för att beskriva socialservice i samband med vilken ett dokument har uppstått. Klassificeringen används i Kanta som tilläggsuppgift för användarrättigheter och tillträdeskontroll. Klassificeringen består av generella servicetyper som harmoniserar beskrivningarna av servicen inom socialvården.

Luokituksen versiot
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut (Oletusversio)
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut 2011
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.1222.201601
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.12.2011 - 31.12.2099
09.01.2019 14:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj