Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40166
eArkisto - Luovutuksen peruste
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:eArkiv-Grund för utlämnande
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Luovutuksen peruste -luokitusta käytetään ilmaisemaan, millä perusteella potilasasiakirjan tietoja luovutetaan. Luokitusta käytetään valtakunnallisen sähköisen potilastiedon arkiston luovutusilmoitusasiakirjassa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen eArkiv - Grund för utlämnande används för att ange på vilka grunder uppgifter i journalhandlingar lämnas ut. Klassifikationen används i handlingar som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter i det nationella elektroniska Patientdataarkivet.

Ansvarig instans: THL

Luokituksen versiot
eArkisto - Luovutuksen peruste 2013 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40166.2013
eArkisto - Luovutuksen peruste 2013
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2012 - 31.12.2099
21.01.2015 11:55 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj