Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40166
eArkisto - Luovutuksen peruste
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:eArkiv-Grund för utlämnande
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Luovutuksen peruste -luokitusta käytetään ilmaisemaan, millä perusteella potilasasiakirjan tietoja luovutetaan. Luokitusta käytetään valtakunnallisen sähköisen potilastiedon arkiston luovutusilmoitusasiakirjassa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen eArkiv - Grund för utlämnande används för att ange på vilka grunder uppgifter i journalhandlingar lämnas ut. Klassifikationen används i handlingar som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter i det nationella elektroniska Patientdataarkivet.

Ansvarig instans: THL

Version details
eArkisto - Luovutuksen peruste 2013 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40166.2013
eArkisto - Luovutuksen peruste 2013
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
21.01.2015 11:55 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj