Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40166
eArkisto - Luovutuksen peruste
Selected version
eArkisto - Luovutuksen peruste 2013 (Default version)
1.2.246.537.5.40166
eArkisto - Luovutuksen peruste
Codes
No
No
Yes
No
eArkiv-Grund för utlämnande

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: eArkisto - Luovutuksen peruste -luokitusta käytetään ilmaisemaan, millä perusteella potilasasiakirjan tietoja luovutetaan. Luokitusta käytetään valtakunnallisen sähköisen potilastiedon arkiston luovutusilmoitusasiakirjassa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen eArkiv - Grund för utlämnande används för att ange på vilka grunder uppgifter i journalhandlingar lämnas ut. Klassifikationen används i handlingar som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter i det nationella elektroniska Patientdataarkivet.

Ansvarig instans: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.