Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40193
eArkisto - Suostumuksen tyyppi
Selected version
eArkisto - Suostumuksen tyyppi 2013 (Default version)
1.2.246.537.5.40193
eArkisto - Suostumuksen tyyppi
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

F

Käyttötarkoitus: eArkisto - Suostumuksen tyyppi -luokitusta käytetään ilmaisemaan potilaalta tai hänen edunvalvojaltaan saadun suostumuksen olemassaolo ja tapa, jolla se on annettu tai saatu. Luokitusta käytetään valtakunnallisen sähköisen potilastiedon arkiston luovutusilmoitusasiakirjassa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.