Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1219
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet
Selected version
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1219
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård - Åtgärder efter barnskyddsanmälan

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet –-luokitusta käytetään kuvaamaan toimenpiteitä, joita vastaanotettu lastensuojeluilmoitus aiheutti kunnan sosiaalitoimessa tai sijaishuoltopaikassa. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakasasiakirjassa lastensuojeluilmoituksen arvio. 
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Åtgärder efter barnskyddsanmälan används för att beskriva åtgärder som en mottagen banskyddsanmälan gett upphov till i kommunens socialväsende eller platsen för vård utom hemmet. Klassificeringen används i socialvårdens klienthandling bedömning av barnskyddsanmälan.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.