Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1218
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1218
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård – Typ av begränsning i barnskyddssyfte

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji -luokitusta käytetään kuvaamaan rajoitustoimenpiteitä, joita on tehty sijoitetulle lapselle. Luokitusta käytetään lastensuojelun rajoitustoimenpiteiden kirjaamiseen tarkoitetuissa asiakasasiakirjoissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av begränsning i barnskyddssyfte används för att beskriva de begränsningar som tillämpats på ett placerat barn. Klassificeringen används i klienthandlingar som är avsedda för att dokumentera begränsningar i barnskyddssyfte.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.