Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1218
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1218
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji
Codes
No
Others
No
Yes
Socialvård – Typ av begränsning i barnskyddssyfte

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji -luokitusta käytetään kuvaamaan rajoitustoimenpiteitä, joita on tehty sijoitetulle lapselle. Luokitusta käytetään lastensuojelun rajoitustoimenpiteiden kirjaamiseen tarkoitetuissa asiakasasiakirjoissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av begränsning i barnskyddssyfte används för att beskriva de begränsningar som tillämpats på ett placerat barn. Klassificeringen används i klienthandlingar som är avsedda för att dokumentera begränsningar i barnskyddssyfte.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.