Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1218
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Typ av begränsning i barnskyddssyfte
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji -luokitusta käytetään kuvaamaan rajoitustoimenpiteitä, joita on tehty sijoitetulle lapselle. Luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastietomallissa tietokomponentissa rajoitus ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjassa Selostus rajoitustoimenpiteistä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Typ av begränsning i barnskyddssyfte används för att beskriva de begränsningar som tillämpats på ett placerat barn. Klassificeringen används i datakomponenten Begränsning i socialvårdens klientdatamodell och i klienthandlingen Gällande begränsningar.

Version details
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji 2011 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1218.2011
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun rajoitustoimenpiteen laji 2011
Status ImageActive
Active
01.01.2011 - 31.12.2099
21.05.2017 18:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj