Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1217
Sosiaalihuolto - Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Syfte med ensamplacering av barn
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus -luokitusta käytetään kuvaamaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen perusteluja tilanteissa, joissa sijoitetaan lapsi ilman vanhempiaan tai huoltajiaan. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon tietomallissa lastensuojelun asiakassuunnitelmassa ja päätöksessä lastensuojelun avohuollon sijoituksesta. Luokitus perustuu lastensuojelulain 37 §:ään ja se tukee työntekijän päätöksentekoa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Syfte med ensamplacering av barn används för att ange varför ett barn placeras i vård utan sina föräldrar eller vårdnadshavare då placeringen utförs som en stödåtgärd inom öppenvården. Klassificeringen används i klienthandlingarna klientplan inom barnskyddet och beslut om placering inom barnskyddets öppenvård i socialvårdens klientdatamodell. Klassificeringen bygger på 37 § i barnskyddslagen och ligger till grund för personalens beslut.
Version details
Sosiaalihuolto - Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus 2011 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1217.2011
Sosiaalihuolto - Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus 2011
Status ImageActive
Active
01.01.2011 - 31.12.2099
15.04.2019 16:08 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj