Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1216
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Placeringsplats i barnskyddssyfte
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka -luokitusta käytetään valtakunnallisessa lastensuojelun tilastoinnissa kuvaamaan lastensuojelun sijoittaman lapsen tai nuoren sijoituspaikkaa. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa lastensuojelun asiakasasiakirjoissa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen - Socialvård – Placeringsplats i barnskyddssyfte används i den nationella barnskyddsstatistiken för att beskriva platsen där barnskyddet har placerat ett barn eller en ung person. Klassificeringen används i klienthandlingarna för barnskydd i socialvårdens klientdatamodell.
Version details
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka 2011 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1216.2011
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka 2011
Status ImageActive
Active
01.01.1987 - 31.12.2099
03.03.2022 16:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj