Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1216
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka
Selected version
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1216
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård – Placeringsplats i barnskyddssyfte

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituspaikka -luokitusta käytetään valtakunnallisessa lastensuojelun tilastoinnissa kuvaamaan lastensuojelun sijoittaman lapsen tai nuoren sijoituspaikkaa. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa lastensuojelun asiakasasiakirjoissa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen - Socialvård – Placeringsplats i barnskyddssyfte används i den nationella barnskyddsstatistiken för att beskriva platsen där barnskyddet har placerat ett barn eller en ung person. Klassificeringen används i klienthandlingarna för barnskydd i socialvårdens klientdatamodell.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.