Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1215
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Typ av placering i barnskyddssyfte
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitusta käytetään kuvaamaan lastensuojelussa tehdyn sijoituksen luonnetta. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa lastensuojelun asiakasasiakirjoissa.
 
Tästä luokituksesta käytetään valtakunnallisessa lastensuojelutilastossa nimeä "sijoituksen tai huostaanoton päätöksen peruste".
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av placering i barnskyddssyfte används för att beskriva vilken typ av placering som utförts i barnskyddssyfte. Klassificeringen används i klienthandlingarna för barnskydd i socialvårdens klientdatamodell.
 
I den nationella finskspråkiga statistiken om barnskydd går denna klassificering under namnet "sijoituksen tai huostaanoton päätöksen peruste" (grund till beslut om placering eller omhändertagande).
Version details
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji 2011 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1215.2011
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji 2011
Status ImageActive
Active
01.01.2011 - 31.12.2099
15.07.2021 16:35 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj