Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1215
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1215
Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård - Typ av placering i barnskyddssyfte

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitusta käytetään kuvaamaan lastensuojelussa tehdyn sijoituksen luonnetta. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa lastensuojelun asiakasasiakirjoissa.
 
Tästä luokituksesta käytetään valtakunnallisessa lastensuojelutilastossa nimeä "sijoituksen tai huostaanoton päätöksen peruste".
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av placering i barnskyddssyfte används för att beskriva vilken typ av placering som utförts i barnskyddssyfte. Klassificeringen används i klienthandlingarna för barnskydd i socialvårdens klientdatamodell.
 
I den nationella finskspråkiga statistiken om barnskydd går denna klassificering under namnet "sijoituksen tai huostaanoton päätöksen peruste" (grund till beslut om placering eller omhändertagande).
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.