Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.29
Hilmo - Hoitoon tulon syy
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hoitoilmoituksissa ja kotihoidon laskennassa kuvaamaan syitä, joiden vuoksi asiakas on otettu hoitoon. Hoitoon tulon syyt on luokiteltu fyysisiin, hermostollisiin ja psyykkis-sosiaalisiin syihin. Lisäksi tähän luokitukseen sisältyvät luokat Kuntoutus, Tapaturma ja Somaattisen sairauden tutkimus ja hoito, joiden avulla voidaan saada selville ao. asiakasryhmät ja niiden hoitoon tulon syyt. Pakollisena tietona merkitään se syy, joka on ensisijainen syy hoitoon tulolle.Koska hoitoon tulon syyt ovat yleensä monien tekijöiden summia, suositellaan kirjattavaksi kolme keskeistä syytä tärkeysjärjestyksessä.Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Hoitoon tulon syy versio 2004 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.29.2004
Hilmo - Hoitoon tulon syy versio 2004
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1995 - 31.12.2099
24.10.2011 18:47 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj