Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.29
Hilmo - Hoitoon tulon syy
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hoitoilmoituksissa ja kotihoidon laskennassa kuvaamaan syitä, joiden vuoksi asiakas on otettu hoitoon. Hoitoon tulon syyt on luokiteltu fyysisiin, hermostollisiin ja psyykkis-sosiaalisiin syihin. Lisäksi tähän luokitukseen sisältyvät luokat Kuntoutus, Tapaturma ja Somaattisen sairauden tutkimus ja hoito, joiden avulla voidaan saada selville ao. asiakasryhmät ja niiden hoitoon tulon syyt. Pakollisena tietona merkitään se syy, joka on ensisijainen syy hoitoon tulolle.Koska hoitoon tulon syyt ovat yleensä monien tekijöiden summia, suositellaan kirjattavaksi kolme keskeistä syytä tärkeysjärjestyksessä.Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Version details
Hilmo - Hoitoon tulon syy versio 2004 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.29.2004
Hilmo - Hoitoon tulon syy versio 2004
Status ImageActive
Active
01.01.1995 - 31.12.2099
24.10.2011 18:47 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj