Classification and classification version details
1.2.246.537.6.28
Hilmo - Lähetteen antaja / Lähettäjä
Selected version
Hilmo - Lähetteen antaja / Lähettäjä versio 2004 (Default version)
1.2.246.537.6.28
Hilmo - Lähetteen antaja / Lähettäjä
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Terveydenhuollon hoitoilmoituksissa lähettäjäksi merkitään alkuperäinen lähettäjä eli se hoitoyhteisö / laitos, jonka lääkäri on lähetteen kirjoittanut ja käyttänyt ammattitaitoaan arvioidessaan potilaan tarvitsevan lähetteen kohteena olevan laitoksen tai erikoisalan palveluita.Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.