Classification and classification version details
1.2.246.537.6.28
Hilmo - Lähetteen antaja / Lähettäjä
Selected version
Hilmo - Lähetteen antaja / Lähettäjä versio 2004 (Default version)
1.2.246.537.6.28
Hilmo - Lähetteen antaja / Lähettäjä
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Terveydenhuollon hoitoilmoituksissa lähettäjäksi merkitään alkuperäinen lähettäjä eli se hoitoyhteisö / laitos, jonka lääkäri on lähetteen kirjoittanut ja käyttänyt ammattitaitoaan arvioidessaan potilaan tarvitsevan lähetteen kohteena olevan laitoksen tai erikoisalan palveluita.Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.