Classification and classification version details
1.2.246.537.5.5001
eArkisto - Asiakirjatyyppi
Selected version
eArkisto - Asiakirjatyyppi (Default version)
1.2.246.537.5.5001
eArkisto - Asiakirjatyyppi
Codes
No
HL7
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

F

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjatyyppi -luokitusta käytetään Potilastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen eAMS-metatietona kuvaamaan asiakirjan tyyppiä. Luokituksen avulla määritellään asiakirjan säilytysaika. eAMS tarkoittaa sähköisen arkiston muodostamisen suunnitelmaa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.