Classification and classification version details
1.2.246.537.6.240
THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy
Selected version
THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy (Default version)
1.2.246.537.6.240
THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Särskild anledning till åtkomst till patientuppgifter

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

1.2.246.537.6.240
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan ammattihenkilön kirjaamaa erityistä syytä asiakastietojen hakemiselle Kanta-arkistosta, sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä tai organisaation omasta potilas- tai asiakastietojärjestelmästä. Asiakastietoja ovat potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot. Terveydenhuollossa luokitusta käytetään silloin, kun tietojärjestelmä ei pysty automaattisesti varmistamaan hoitosuhteen olemassaoloa tietoja hakevan terveydenhuollon ammattihenkilön ja kyseisen potilaan välillä. Pääsääntöisesti hoitosuhde potilaan ja tietojen luovutuksen pyytäjän välillä voidaan tietoteknisesti varmistaa olemassa olevilla (toisen henkilön tekemillä) potilashallinnon tai vastaavilla merkinnöillä, ilman erityisen syyn koodien käyttöä. Jos potilashallinnon merkinnän tekijä on sama kuin tietojen luovutusta pyytävä henkilö tai hoitosuhteen teknistä varmistusta ei muuten (esim. valvontatehtävät) voida tehdä, tulee tietojärjestelmän kysyä erityistä syytä potilastietojen käyttöön ennen tietojen luovutusta. Luokitusta käytettäessä tietojen Kanta-luovuksen edellytyksenä on lisäksi potilaan asianmukainen suostumus tietojen luovutukselle sekä potilaan (olemassa oleva tai aiempi) hoitosuhde tietoja hakevaan organisaatioon. Sosiaalihuollon tietojärjestelmissä luokitusta käytetään, kun ammattihenkilöllä ei ole teknisesti todennettua asiayhteyttä asiakkaaseen tai asiakkaalle läheiseen henkilöön, mutta hän joutuu työtehtäviensä takia käsittelemään tätä koskevia sosiaalihuollon asiakastietoja. Pääsääntöisesti asiakastietojen käsittely edellyttää sosiaalihuollossa palveluyksikön asiakkuuden kautta todennettua asiayhteyttä ammattihenkilön ja asiakkaan välillä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.