Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.240
THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Särskild anledning till åtkomst till patientuppgifter
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.240
Luokitustyyppi:Koodisto
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan ammattihenkilön kirjaamaa erityistä syytä asiakastietojen hakemiselle Kanta-arkistosta, sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä tai organisaation omasta potilas- tai asiakastietojärjestelmästä. Asiakastietoja ovat potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot. Terveydenhuollossa luokitusta käytetään silloin, kun tietojärjestelmä ei pysty automaattisesti varmistamaan hoitosuhteen olemassaoloa tietoja hakevan terveydenhuollon ammattihenkilön ja kyseisen potilaan välillä. Pääsääntöisesti hoitosuhde potilaan ja tietojen luovutuksen pyytäjän välillä voidaan tietoteknisesti varmistaa olemassa olevilla (toisen henkilön tekemillä) potilashallinnon tai vastaavilla merkinnöillä, ilman erityisen syyn koodien käyttöä. Jos potilashallinnon merkinnän tekijä on sama kuin tietojen luovutusta pyytävä henkilö tai hoitosuhteen teknistä varmistusta ei muuten (esim. valvontatehtävät) voida tehdä, tulee tietojärjestelmän kysyä erityistä syytä potilastietojen käyttöön ennen tietojen luovutusta. Luokitusta käytettäessä tietojen Kanta-luovuksen edellytyksenä on lisäksi potilaan asianmukainen suostumus tietojen luovutukselle sekä potilaan (olemassa oleva tai aiempi) hoitosuhde tietoja hakevaan organisaatioon. Sosiaalihuollon tietojärjestelmissä luokitusta käytetään, kun ammattihenkilöllä ei ole teknisesti todennettua asiayhteyttä asiakkaaseen tai asiakkaalle läheiseen henkilöön, mutta hän joutuu työtehtäviensä takia käsittelemään tätä koskevia sosiaalihuollon asiakastietoja. Pääsääntöisesti asiakastietojen käsittely edellyttää sosiaalihuollossa palveluyksikön asiakkuuden kautta todennettua asiayhteyttä ammattihenkilön ja asiakkaan välillä.

Vastuutaho: THL

Version details
THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.240.2012
THL - Asiakastietojen katselun erityinen syy
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
19.12.2019 11:53 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj