Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.26
Hilmo - Mistä tuli
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään hoitoilmoituksissa kuvaamaan sitä mistä/millaisesta palvelusta asiakas/potilas tuli hoitoon

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Mistä tuli versio 2003 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.26.2003
Hilmo - Mistä tuli versio 2003
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1995 - 31.12.2099
20.07.2018 14:52 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj