Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1200
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde
Selected version
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1200
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde
Codes
No
Others
No
Yes
Socialvård – Föremål för återkrav av utkomststöd

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.1200
T

Käyttötarkoitus: Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde -luokitusta käytetään sosiaalihuollon tietojärjestelmissä toimentulotukilain säädösten mukaisesti ilmaisemaan, mihin asiakkaan tuloihin, varoihin tai muihin saataviin perintä kohdistetaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Föremål för återkrav av utkomststöd används i socialvårdens datasystem för att i enlighet med lagen om utkomststöd beskriva vilka inkomster, tillgångar eller andra fordringar som görs till föremål för återkrav.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.