Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1200
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde
Selected version
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1200
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård – Föremål för återkrav av utkomststöd

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.1200
T

Käyttötarkoitus: Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde -luokitusta käytetään sosiaalihuollon tietojärjestelmissä toimentulotukilain säädösten mukaisesti ilmaisemaan, mihin asiakkaan tuloihin, varoihin tai muihin saataviin perintä kohdistetaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Föremål för återkrav av utkomststöd används i socialvårdens datasystem för att i enlighet med lagen om utkomststöd beskriva vilka inkomster, tillgångar eller andra fordringar som görs till föremål för återkrav.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.