Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1202
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen perusosan alentamisen peruste
Selected version
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen perusosan alentamisen peruste 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1202
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen perusosan alentamisen peruste
Codes
No
Others
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.1202
F

Kuvaus: Toimeentulotuen perusosan alentamisen peruste -luokitusta käytetään sosiaalihuollon tietojärjestelmissä toimeentulotuen perusosan alentamisen syyn kuvaamiseen toimeentulotukilain (1412/1997) 10 §:n mukaisesti.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.