Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.25
Hilmo - Saapumistapa
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoituksissa kuvaamaan hoitoon saapumista.


Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Saapumistapa versio 2004 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.25.2004
Hilmo - Saapumistapa versio 2004
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1995 - 31.12.2018
22.05.2018 14:04 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj