Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1203
Sosiaalihuolto - Lapsen asuminen
Selected version
Sosiaalihuolto - Lapsen asuminen 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1203
Sosiaalihuolto - Lapsen asuminen
Codes
No
Others
No
Yes
Socialvård – Barnets boende

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.1203
T

Käyttötarkoitus: Lapsen asuminen -luokitusta käytetään sosiaalihuollon tietojärjestelmissä lapsen asumistilanteen ja asuinpaikan ilmaisemiseen. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Barnets boende används i socialvårdens datasystem för att ange var och i vilken situation ett barn bor. Klassificeringen har framtagits inom projektet Tikesos.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.