Classification and classification version details
1.2.246.537.6.47
Hoitoonpääsy - ESH Jonoryhmät
Selected version
Hoitoonpääsy - ESH Jonoryhmät 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.47
Hoitoonpääsy - ESH Jonoryhmät
Codes
No
Others
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.47
F

 

Käyttötarkoitus: Hoitoonpääsy - Erikoissairaanhoidon jonoryhmät -luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantaan.

Vastuutaho: Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan yhteistyöryhmä ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan asiantuntijaryhmä.

 

 

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.