Classification and classification version details
1.2.246.537.6.47
Hoitoonpääsy - ESH Jonoryhmät
Selected version
Hoitoonpääsy - ESH Jonoryhmät 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.47
Hoitoonpääsy - ESH Jonoryhmät
Codes
No
Others
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.47
F

 

Käyttötarkoitus: Hoitoonpääsy - Erikoissairaanhoidon jonoryhmät -luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantaan.

Vastuutaho: Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan yhteistyöryhmä ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan asiantuntijaryhmä.

 

 

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.