Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.332
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja
Koodisto
Kyllä
THL
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.332
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kuvaa Potilaan informointiasiakirja -lomakkeen tietorakenteen, jota käytetään lomakkeen tiedonsiirrossa ja potilastietojärjestelmissä.
Tieto potilaalle annetuista informoinneista merkitään potilastietojärjestelmään, jonka jälkeen tieto siirretään informointiasiakirjassa potilaan tiedonhallintapalveluun.
Informointiasiakirjaan voidaan tallentaa ainakin seuraavat potilaan informoinnit:
- informointi sairaanhoitopiirien yhteisistä potilastietorekistereistä
- informointi KanTa-arkistosta
- informointi KanTa-reseptikeskuksesta

Vastuutaho: Kela,KanTa palveluryhmä

Luokituksen versiot
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja 20120808 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.332.20120808
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja 20120808
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2000 - 31.12.2099
01.12.2014 14:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj