Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.332
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.332
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Kuvaa Potilaan informointiasiakirja -lomakkeen tietorakenteen, jota käytetään lomakkeen tiedonsiirrossa ja potilastietojärjestelmissä.
Tieto potilaalle annetuista informoinneista merkitään potilastietojärjestelmään, jonka jälkeen tieto siirretään informointiasiakirjassa potilaan tiedonhallintapalveluun.
Informointiasiakirjaan voidaan tallentaa ainakin seuraavat potilaan informoinnit:
- informointi sairaanhoitopiirien yhteisistä potilastietorekistereistä
- informointi KanTa-arkistosta
- informointi KanTa-reseptikeskuksesta

Vastuutaho: Kela,KanTa palveluryhmä

Version details
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja 20120808 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.332.20120808
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja 20120808
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2099
01.12.2014 14:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj