Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.332
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja
Selected version
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja 20120808 (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.332
eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja
Codes
Yes
THL
No
Yes

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.12.2002.332
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Kuvaa Potilaan informointiasiakirja -lomakkeen tietorakenteen, jota käytetään lomakkeen tiedonsiirrossa ja potilastietojärjestelmissä.
Tieto potilaalle annetuista informoinneista merkitään potilastietojärjestelmään, jonka jälkeen tieto siirretään informointiasiakirjassa potilaan tiedonhallintapalveluun.
Informointiasiakirjaan voidaan tallentaa ainakin seuraavat potilaan informoinnit:
- informointi sairaanhoitopiirien yhteisistä potilastietorekistereistä
- informointi KanTa-arkistosta
- informointi KanTa-reseptikeskuksesta

Vastuutaho: Kela,KanTa palveluryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.