Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.331
eArkisto/Lomake - Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus
Selected version
eArkisto/Lomake - Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus 20240101 (Default version)
eArkisto/Lomake - Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus 20120110
1.2.246.537.6.12.2002.331
eArkisto/Lomake - Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto
1.2.246.537.6.12.2002.331
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Lomake on tarkoitettu sähköiseen potilastiedon arkistoon talletettujen tietojen luovutuskieltojen ja niitä koskevien muutosten kirjaamiseen. Lomakkeella voidaan rajata suostumusta siten, että kielto kohdistuu joko yksittäiseen palvelutapahtumaan tai laajemmin tiettyyn palvelun antajaan ja mahdollisesti edelleen tiettyyn palvelun antajan rekisteriin (esim. työterveys).

Vastuutaho: Kela,KanTa palveluryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.