Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.330
eArkisto/Lomake - Suostumus ja suostumuksen peruutus
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.330
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Kuvaa suostumus ja suostumuksen peruutus -lomakkeen tietorakenteen, jota käytetään lomakkeen tiedonsiirrossa ja potilastietojärjestelmissä. Lomake on tarkoitettu sähköiseen potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen luovuttamista koskevan suostumuksen kirjaamiseen. Samaa lomaketta voidaan käyttää myös suostumuksen peruuttamisen kirjaamiseen.

Vastuutaho: Kela,KanTa palveluryhmä

Version details
eArkisto/Lomake - Suostumus ja suostumuksen peruutus 20120206 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.330.20120206
eArkisto/Lomake - Suostumus ja suostumuksen peruutus 20120206
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2099
09.03.2021 14:09 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj