Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.330
eArkisto/Lomake - Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus
Selected version
eArkisto/Lomake - Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus 20120206 (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.330
eArkisto/Lomake - Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto
1.2.246.537.6.12.2002.330
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: eArkisto/Lomake - Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus kuvaa luovutusluvan antamista ja peruuttamista koskevan lomakkeen tietorakenteen, jota käytetään lomakkeen tiedonsiirrossa ja potilastietojärjestelmissä. Lomake on tarkoitettu Potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen luovuttamista koskevan luovutusluvan kirjaamiseen. Samaa lomaketta voidaan käyttää myös luovutusluvan peruuttamisen kirjaamiseen.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.