Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.330
eArkisto/Lomake - Suostumus ja suostumuksen peruutus
Koodisto
Kyllä
THL
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.330
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kuvaa suostumus ja suostumuksen peruutus -lomakkeen tietorakenteen, jota käytetään lomakkeen tiedonsiirrossa ja potilastietojärjestelmissä. Lomake on tarkoitettu sähköiseen potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen luovuttamista koskevan suostumuksen kirjaamiseen. Samaa lomaketta voidaan käyttää myös suostumuksen peruuttamisen kirjaamiseen.

Vastuutaho: Kela,KanTa palveluryhmä

Luokituksen versiot
eArkisto/Lomake - Suostumus ja suostumuksen peruutus 20120206 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.330.20120206
eArkisto/Lomake - Suostumus ja suostumuksen peruutus 20120206
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2000 - 31.12.2099
14.01.2016 10:43 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj