Classification and classification version details
1.2.246.537.6.7
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö 2007 (Default version)
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö 2003
1.2.246.537.6.7
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Kommunförbundet - Nomenklatur för ergoterapi

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää toimintaterapia käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös toimintaterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä toimintaterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön. 

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Toimintaterapeuttiliitto ry:n kanssa

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.