Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.7
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för ergoterapi
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää toimintaterapia käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös toimintaterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä toimintaterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön. 

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Toimintaterapeuttiliitto ry:n kanssa

Version details
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö 2007 (Default version)
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö 2003
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.7.2007
Kuntaliitto - Toimintaterapianimikkeistö 2007
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2003 - 31.12.2050
19.12.2019 17:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj