Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.5
Kuntaliitto - Fysioterapianimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för fysioterapi
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:F
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Fysioterapianimikkeistö on numerokoodein varustettu luokittelu fysioterapiapalveluiden ja fysioterapeutin työn sisällöstä. Valtakunnallinen nimikkeistö kattaa kaikki keskeiset fysioterapian toiminta-alueet.

Fysioterapianimikkeistö tarjoaa yhdenmukaisen ja yhteismitallisen työvälineen fysioterapeutin työn sisällön tarkasteluun. Keskeisiä käyttötarkoituksia ovat asiakastyön dokumentointi ja tilastointi, palveluista tiedottamisen sekä palvelujen sisällön määrittäminen ja tuotteistus. Lisäksi nimikkeistö toimii termistön ja kielenkäytön yhtenäistäjänä, ajankäytön analysoinnin apuna sekä alaan perehdyttäjänä.

 

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Fysioterapianimikkeistö 2007 (Oletusversio)
Kuntaliitto - Fysioterapianimikkeistö 2000
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.5.2007
Kuntaliitto - Fysioterapianimikkeistö 2007
1.2.246.537.6.5.2007.0
81
Ei
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2000 - 31.12.2030
04.04.2017 13:18 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj