Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1308
THL - Yhteystapa
Selected version
THL - Yhteystapa (Default version)
1.2.246.537.6.1308
THL - Yhteystapa
Codes
No
THL
No
Yes
No
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
F

Käyttötarkoitus: THL - Yhteystapa -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan asiakkaan asian hoitamisen tapaa. Luokitus kuvaa asiakkaan tai hänen edustajansa ja sosiaali- tai terveydenhuollossa työskentelevän ammattihenkilön välistä asiointia, asiakkaan asiaa hoitavien ammattihenkilöiden välistä vuorovaikutusta tai asiakkaan tai ammattihenkilön itsenäistä asian hoitoa. Luokitusta hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteystapaa kuvaavissa tietorakenteissa. Hyödyntämiskohteita ovat esimerkiksi ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin tietorakenteet sekä sosiaalihuollon tapahtuma-tietokomponentti useissa eri asiakasasiakirjoissa. Luokitusta käytetään Kanta-palvelujen tietorakenteissa ja sitä voidaan hyödyntää myös suoritteiden kirjaamisessa. Yhteystapaluokan perusteella voidaan johtaa automaattisesti oikea yhteystapa Hilmo - Yhteystapa -koodistossa. Luokituksesta käytetään arvojoukkoja kansallisten määritysten mukaisesti eri hyödyntämiskohteissa.


Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.