Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40275
THL - Kolmimerkkinen kielikoodisto
Selected version
THL - Kolmimerkkinen kielikoodisto (Default version)
1.2.246.537.5.40275
THL - Kolmimerkkinen kielikoodisto
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Språkkoden med tre tecken
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi
T

Käyttötarkoitus: THL - Kolmimerkkistä kielikoodistoa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan asiakkaan tai potilaan käyttämää kieltä. Koodisto pohjautuu kolmimerkkisten kieltennimien kansainväliseen standardiin ISO 639-2 Codes for the Representation of Names of Languages, jota ylläpitää Library of Congress Yhdysvalloissa. Standardi on maksuttomasti hyödynnettävissä eri käyttötarkoituksiin kansainvälinen standardoimisliitto ISOn lisensointikäytäntöjen mukaan. 

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: THL - Språkkoden med tre tecken används i social- och hälsovårdens informationssystem för att ange det språk som kunden eller patienten använder. Språkkoden grundar sig på klassificeringen av språkens namn med tre tecken i den internationella standarden ISO 639-2 Codes for the Representation of Names of Languages som upprätthålls av Library of Congress i Förenta staterna. Standarden kan användas avgiftsfritt för olika användningsändamål enligt den internationella standardiseringsförbundet ISOs licensförfarande.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.