Classification and classification version details
1.2.246.537.6.451
THL/FAR - Proteesikomponentin anatominen sijainti
Selected version
THL/FAR - Proteesikomponentin anatominen sijainti (Default version)
1.2.246.537.6.451
THL/FAR - Proteesikomponentin anatominen sijainti
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL/FAR - Proteskomponentens anatomiska position
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL/FAR - Proteesikomponentin anatominen sijainti -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan, missä proteesikomponentti anatomisesti sijaitsee.

Vastuutaho: THL ja Tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Klassifikationen THL/FAR - Proteskomponentens anatomiska position används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att beskriva var proteskomponenten finns anatomiskt.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.