Classification and classification version details
1.2.246.537.6.448
THL/FAR - Tekonivelleikkauksen välittömät komplikaatiot
Selected version
THL/FAR - Tekonivelleikkauksen välittömät komplikaatiot (Default version)
1.2.246.537.6.448
THL/FAR - Tekonivelleikkauksen välittömät komplikaatiot
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL/FAR - Omedelbara komplikationer vid ledprotesoperationer
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL/FAR - Tekonivelleikkauksen välittömät komplikaatiot -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan tekonivelleikkauksessa välittömästi ilmenneitä komplikaatioita.

Vastuutaho: THL ja Tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Klassifikationen THL/FAR - Omedelbara komplikationer vid ledprotesoperationer används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att beskriva komplikationer som har inträffat omedelbart vid ledprotesoperation.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.