Classification and classification version details
1.2.246.537.6.445
THL/FAR - Tekonivelleikkaukseen vaikuttavat aikaisemmat toimenpiteet
Selected version
THL/FAR - Tekonivelleikkaukseen vaikuttavat aikaisemmat toimenpiteet (Default version)
1.2.246.537.6.445
THL/FAR - Tekonivelleikkaukseen vaikuttavat aikaisemmat toimenpiteet
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL/FAR - Tidigare åtgärder som påverkar ledprotesoperation
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL/FAR - Tekonivelleikkaukseen vaikuttavat aikaisemmat toimenpiteet -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan, mitä lonkan, polven tai olkapään tekonivelleikkaukseen vaikuttavia toimenpiteitä potilaalle on aikaisemmin tehty.

Användningsändamål: Klassifikationen THL/FAR - Tidigare åtgärder som påverkar ledprotesoperation används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att beskriva vilka åtgärder som påverkar en ledprotesoperation i höft, knä eller axel som har utförts på patienten tidigare.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.