Classification and classification version details
1.2.246.537.6.442
THL/FAR - Leikkauksen aikainen antimikrobilääkitys
Selected version
THL/FAR - Leikkauksen aikainen antimikrobilääkitys (Default version)
1.2.246.537.6.442
THL/FAR - Leikkauksen aikainen antimikrobilääkitys
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL/FAR - Antimikrobiell läkemedelsbehandling under operation
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL/FAR - Leikkauksen aikainen antimikrobilääkitys -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan mitä infektiota estävää antimikrobilääkitystä leikkauksen aikana käytettiin.

Vastuutaho: THL ja Tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Klassifikationen THL/FAR - Antimikrobiell läkemedelsbehandling under operation används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att beskriva vilken antimikrobiell läkemedelsbehandling som användes under operationen för att förebygga infektioner.


Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.