Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.4
Kuntaliitto - Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus
Codes
No
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet – Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/Radiologinen-tutkimus-ja-toimenpideluokitus/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Kuntaliitto - Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus yksilöi radiologiset kuvantamistutkimukset ja toimenpiteet. Luokitus yhtenäistää radiologisten konsultaatioiden käyttöä, valtakunnallista  Potilastiedon arkistoa, tilastointia, hinnoittelua ja laskutusta.  Luokitus muodostaa yhteisen tietokannan valtakunnallisen toimenpideluokituksen kanssa.

Luokitusta voidaan käyttää eri tyyppisissä sairaanhoitolaitoksissa yliopistosairaaloista terveyskeskuksiin sekä yksityisissä terveydenhuollon laitoksissa. Sitä käytetään KELAn sairausvakuutuksen radiologisten tutkimusten taksoituksen pohjana.

Användningsändamål: Kommunförbundet – Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder specificerar radiologiska avbildningar och åtgärder. Klassifikationen förenhetligar de radiologiska konsultationerna, det nationella Patientdataarkivet, statistikföringen, prissättningen och faktureringen. Klassifikationen bildar en gemensam databas med den nationella åtgärdsklassifikationen.

Klassifikationen kan användas inom olika slags sjukvårdsinrättningar från universitetssjukhus till hälsocentraler och inom den privata hälso- och sjukvården. Den används som grund för prissättningen av FPA:s ersättningstaxor inom sjukförsäkringen för radiologiska undersökningar.

Version details
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus (Default version)
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2005
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2003
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.4.2006
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus
Status ImageActive
Active
01.01.2003 - 31.12.2030
28.07.2022 14:47 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj