Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.4
Kuntaliitto - Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus
Koodisto
Ei
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet – Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/Radiologinen-tutkimus-ja-toimenpideluokitus/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kuntaliitto - Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus yksilöi radiologiset kuvantamistutkimukset ja toimenpiteet. Luokitus yhtenäistää radiologisten konsultaatioiden käyttöä, valtakunnallista  Potilastiedon arkistoa, tilastointia, hinnoittelua ja laskutusta.  Luokitus muodostaa yhteisen tietokannan valtakunnallisen toimenpideluokituksen kanssa.

Luokitusta voidaan käyttää eri tyyppisissä sairaanhoitolaitoksissa yliopistosairaaloista terveyskeskuksiin sekä yksityisissä terveydenhuollon laitoksissa. Sitä käytetään KELAn sairausvakuutuksen radiologisten tutkimusten taksoituksen pohjana.

Användningsändamål: Kommunförbundet – Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder specificerar radiologiska avbildningar och åtgärder. Klassifikationen förenhetligar de radiologiska konsultationerna, det nationella Patientdataarkivet, statistikföringen, prissättningen och faktureringen. Klassifikationen bildar en gemensam databas med den nationella åtgärdsklassifikationen.

Klassifikationen kan användas inom olika slags sjukvårdsinrättningar från universitetssjukhus till hälsocentraler och inom den privata hälso- och sjukvården. Den används som grund för prissättningen av FPA:s ersättningstaxor inom sjukförsäkringen för radiologiska undersökningar.

Luokituksen versiot
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus (Oletusversio)
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2005
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2003
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.4.2006
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2003 - 31.12.2030
24.01.2019 11:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj