Classification and classification version details
1.2.246.537.6.452
THL/FAR - Proteesikomponentin tyyppi
Selected version
THL/FAR - Proteesikomponentin tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.452
THL/FAR - Proteesikomponentin tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL/FAR - Typ av proteskomponent
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL/FAR - Proteesikomponentin tyyppi -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan proteesikomponentin tyyppiä.

Vastuutaho: THL ja Tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Klassifikationen THL/FAR - Typ av proteskomponent används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att beskriva typ av proteskomponent.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.