Classification and classification version details
1.2.246.537.6.444
THL/FAR - Leikkauksen aikainen hyytymislääkitys
Selected version
THL/FAR - Leikkauksen aikainen hyytymislääkitys (Default version)
1.2.246.537.6.444
THL/FAR - Leikkauksen aikainen hyytymislääkitys
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL/FAR - Behandling med blödningshämmande läkemedel under operation
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL/FAR - Leikkauksen aikainen hyytymislääkitys -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan mitä veren hyytymismekanismiin vaikuttavaa lääkitystä leikkauksen aikana käytettiin.

Vastuutaho: THL ja Tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Klassifikationen THL/FAR - Behandling med blödningshämmande läkemedel under operation används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att beskriva vilken läkemedelsbehandling som påverkar blodkoagulationsmekanismen som användes under operationen.


Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.