Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.503
Kanta-palvelut/Lomake - Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
Selected version
Kanta-palvelut/Lomake-Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto 202301 (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.503
Kanta-palvelut/Lomake - Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
Codes
Yes
Others
No
No
No
Kanta-tjänster/Blankett - Förbud mot kontakt rörande fynd i forskningsmaterial
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2002.503
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Lomakerakennetta Kanta-palvelut/Lomake - Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto käytetään Kanta-palveluissa yhteydenoton kieltämiseen, kun Findatan luvalla tehdyssä sote-tiedon toissijaisessa käytössä (esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa) on tehty henkilöä koskeva merkittävä löydös. Yhteydenottokiellon tehneeseen henkilöön ei terveydenhuollosta saa olla yhteydessä löydöksen perusteella, vaikka tiedon avulla olisi mahdollista ehkäistä terveyteen liittyvää riskiä tai parantaa merkittävästi hoidon laatua. Lomaketta käytetään myös aiemmin asetetun kiellon perumiseen.


Användningsändamål: Blankettstruktur Kanta-tjänster/Blankett - Förbud mot kontakt rörande fynd i forskningsmaterial används i Kanta-tjänsterna för att förbjuda kontakt, när ett betydande fynd som gäller en person har gjorts vid sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter med Findatas tillstånd (till exempel vetenskaplig forskning). Den som har meddelat kontaktförbud får inte kontaktas av hälso- och sjukvården på grund av ett fynd, även om det med hjälp av informationen är möjligt att förebygga en hälsorisk eller avsevärt förbättra vårdens kvalitet. Blanketten används också för återkallande av ett tidigare förbud.


Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.